↑ Povratak na Škola bez nasilja

Informacije o timu

 

U ŠKOLI POSTOJI STRUČNI TIM ZA ZAŠTITU DECE OD DISKRIMINACIJE, NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA.TIM JE SAČINIO PROGRAM I AKCIONI PLAN RADA TIMA ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU. SVE AKTIVNOSTI TIMA KAO I SPISAK ČLANOVA ISTAKNUT JE NA OGLASNIM TABALAMA U ŠKOLSKIM HODNICIMA.

 

SADRŽAJ PROGRAMA ZA ZAŠTITU DECE:

 

UVODNE NAPOMENE

 

Aktivnosti prevencije nasilja, zlostavljanja, zloupotrebe i zanemarivanja dece će se odvijati kontinuirano tokom čitave školske godine.

Kao nasilje definiše se svaki oblik jedanput učinjenog ili ponovljenog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje za posledicu ima stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva učenika.

 

OPŠTI CILJ

 

- Mere prevencije za stvaranje bezbedne sredine za život i rad učenika

- Mere intervencije u situacijama kada se javlja nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje učenika

 

ZADACI PREVENCIJE

 

- Stvaranje i negovanje klime prihvatanja, tolerancije i uvažavanja

- Podizanje nivoa svesti i povećanje osetljivosti svih aktera školskog života za prepoznavanje nasilja i zanemarivanje dece

- Informisanje šire javnosti o realizovanim aktivnostima

 

ZADACI INTERVENCIJE

 

- Sprovođenje postupaka i procedura u situacijama nasilja

- Uspostavljanje sistema efikasne zaštite dece u slučajevima nasilja

- Ublažavanje i uklanjanje posledica nasilja i reintegracije učenika u zajednicu vršnjaka

- Savetodavni rad sa učenicima koji trpe nasilje, vrše nasilje i koji su posmatrači nasilja

RAD TIMA

 

Tokom školske godine tim će aktivno sarađivati u okviru svog tela, kao i sa kolegama, roditeljima, učenicima i institucijama van škole. Takođe će sadržajno pratiti realizaciju svih aktivnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien