↑ Povratak na PROJEKTI

„ZDRAVO RASTIMO“

 downloadlogo_medium2

1. O PROJEKTU…

“ZdravoRastimo” je deo globalne Nestlé inicijative pod nazivom Nestlé Healthy Kids Global Programme, koji ima za cilj edukovati uĉenike sedmih razreda o važnosti pravilne ishrane i bavljenja fiziĉkom aktivnošću. Na taj naĉin, naše poruke dopiru do uĉenika u fazi u kojoj formiraju svoje stavove i ponašanja i na taj naĉin im pomažemo da usvoje zdrave navike koje će biti od znaĉaja za njihov život i u kasnijem periodu. Nestlé „ZdravoRastimo“ projekat je prvi put pokrenut u Srbiji 2011. godine,
Prva sezona (šk. god. 2011/2012.) projekta obuhvatila je 9 škola i 915 dece, a znanje o pravilnoj ishrani uĉenika sedmih razreda je poraslo za 20%.
Druga sezona (šk. god. 2012/2013.) projekta obuhvatila je više od 2000 uĉenika iz 18 škola, projekat
imao nacionalnu pokrivenost, a znanje uĉenika je poboljšano za više od 11%.
U trećoj sezoni (šk. god. 2013/2014.) projekat se realizovao nacionalno, u 27 škola i obuhvatio 2800 dece širom Srbije. Znanje o pravilnoj ishrani je poraslo za više od 14% meĊu uĉenicima sedmih razreda osnovnih škola.
U ĉetvrtoj sezoni (šk. god. 2014/2015.) u Projekat je bilo ukljuĉeno 42 osnovne škole odn. 3.850 dece a njihovo znanje unapreĊeno je za 13%.
U školskoj 2015/2016. godini u Projekat je bilo ukljuĉeno 54 osnovne škole odn. oko 4.940 dece iz 15 gradova (Zrenjanin, Kikinda, Sombor, Sremska Mitrovica, Loznica, Valjevo, Smederevo, Kragujevac, Bor, Zajeĉar, Prijepolje, Novi Pazar, Niš, Kruševac i Leskovac).
U narednoj školskoj godini projektom će biti obuhvaćene 65 osnovne škole odnosno 5.350. uĉenika 7. razreda iz 18 gradova Srbije (Novi Sad, Beograd, Kraljevo, Subotica, Ĉaĉak, Vršac, Kuršumlija, Prokuplje, Bajina Bašta, Sjenica, Temerin, Bujanovac, Bosilegrad, Ćuprija, Aleksinac, Trstenik, Nova Varoš i Valjevo).

Projekat je odobren i ima pozitivno mišljenje za realizaciju od strane:
1. Ministartsva omladine i sporta Republijke Srbije,
2. Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Edukativni materijali kreirani su od strane struĉnjaka nutricionizma i usklaĊeni su sa preporukama
Instututa za javno zdravlje Srbije „‟Dr Milan Jovanović Batut‟‟.

Projekat realizuje Savez za školski sport Srbije.

Promocija Nestlé proizvoda u sklopu projekta, strogo je zabranjena.

2. CILJEVI PROJEKTA

GLAVNI CILJEVI PROJEKTA SU:
Edukacija uĉenika o zdravim navikama u ishrani
Podsticanje uĉenika na povećavanje fiziĉke aktivnosti.

SEKUNDARNI CILJEVI PROJEKTA SU:
UnapreĊivanje znanja uĉenika o poboljšanju kvaliteta života putem ishrane i fiziĉke aktivnosti, senzibilizacijom kroz sportske vrednosti,
Podsticanje okoline (roditelja, uĉenika i nastavnika) da bude spremna na prihvatanje i podržavanje
promena u navikama u ishra

3. CILJNA GRUPA

Uĉenici od 13 do 14 godina (7. razred) – učenici će biti obučeni o zdravim navikama u ishrani i podstaknuti na bavljenje fizičkim aktivnostima.
Roditelji i okolina – roditelji su ti koji donose odluke o kupovini, brinu o ishrani učenika, kao i o doručku učenika, porodično okruženje najviše utiče na navike i ponašanje učenika.
Škole – okolina – škole učestvuju u projetu na način da pružaju logističku podršku u realizaciji projekta.

4. STUKTURA PROJEKTA
Projekat „ZdravoRastimo“ sastoji se od edukacije, aktivacije i evaluacije.

EDUKATIVNI DEO se temelji na posebno kreiranoj brošuri oblikovanoj u ĉetiri modula:
1. Osnovne postavke pravilne ishrane;
2. Planiranje ishrane;
3. Kako poboljšati navike u ishrani;
4. Moje telo i hrana.

1) EDUKACIJA NASTAVNIKA
Pre nego što zapoĉnu edukaciju uĉenika, nastavnici prolaze kroz edukativnu radionicu koju će voditi struĉnjak nutricionista. Edukacija nastavnika održaće se u oktobru mesecu 2015. godine u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije.

2) EDUKACIJA UĈENIKA
Nakon edukacije, nastavnici će zapoĉeti sa realizacijom Projekta u svojim školama. Nastavnik koji realizuje Projekat treba održati sva ĉetiri predavanja u svim odeljenjima sedmih razreda (predavanja će se održati u svakom razredu posebno ili svim odeljenjima zajedno). Predavanja treba da traju jedan školski ĉas. Predavanja treba da se održe na ĉasu fiziĉkog vaspitanja, na ĉasu razrednog starešine ili u terminima izvan redovne nastave, koje će odrediti direktor škole.
Organizatori će tokom januara odrediti da li će se održavati završne sveĉanosti u odabranim školama (naknadno će se odrediti gradovi) na kojoj će uĉestvovati svi uĉesnici Projekta (uĉenici, nastavnici, roditelji), ostali uĉenici i nastavnici škole, sportisti i predstavnici lokalnih medija.
Svi materijali potrebni za realizaciju Projekta (prezentacije, brošure, edukativna igra, anketni upitnici, majice) osigurani su za sve uĉesnike Projekta.

AKTIVACIJA UČENIKA
Aktivacija uĉenika postiže se na nekoliko naĉina. Jedan od naĉina je aktivno uĉestvovanje u edukativnoj
igri, dok je druga mogućnost takmiĉenje u jednoj od kategorija:
Najbolja škola u izradi video filmova ili kreativni rad (slika, prezentacija),
Najbolja škola u znanju,
Najbolja škola u sportu.
Sadržaj kreiran za potrebe projekta Organizatori mogu objavljivati u medijima (novine, TV, Facebook, Youtube, web stranice).
TakoĊe, uĉenici će se podsticati da uĉestvuju na školskom atletskom takmiĉenju osnovnih škola koje je u sistemu Saveza za školski sport Srbije. Savez za školski sport Srbije u saradnji sa lokalnim Savezima za školski sport organizuje Nestlé ,,ZdravoRastimo‟‟ atletski kup u okviru okružnog, meĊuokružnog i republiĉkog školskog takmiĉenja u atletici.

EVALUACIA
Evaluacija se sprovodi pre i posle edukacije uĉenika. Na prvom ĉasu, pre poĉetka prvog predavanja,
uĉenici popunjavaju Anketni upitnik 1. Na poslednjem edukativnom predavanju, po završetku predavanja, uĉenici
odgovaraju na pitanja iz Anketnog upitnika 2. Rezultati anketa biće javno objavljeni.
Rezultati ,,ZdravoRastimo‟‟ projekta biti će medijski predstavljeni.

5. DODATNE INFORMACIJE
a) Takmiĉenja škola (znanje, sport, video film/kreativni rad).
U sklopu Projekta sprovodiće se takmiĉenje škola u kategorijama – znanje, sport i video film. Škole koje budu najbolje u navedenim kategorijama osvajaju vredne materijalne nagrade (zavisno od kategorije: lap-top, sportsku opremu i video opremu).
b) Naknade za prevoz nastavnicima koji dolaze na edukaciju podmiriće Savez za školski sport Srbije.
c) Nastavnici koji će realizovati edukaciju biće nagraĊeni vauĉerom za kupovinu sportske opreme
(detalji naknadno).

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien