Информације о тиму

 

У ШКОЛИ ПОСТОЈИ СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА.ТИМ ЈЕ САЧИНИО ПРОГРАМ И АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ. СВЕ АКТИВНОСТИ ТИМА КАО И СПИСАК ЧЛАНОВА ИСТАКНУТ ЈЕ НА ОГЛАСНИМ ТАБАЛАМА У ШКОЛСКИМ ХОДНИЦИМА.

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ:

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

 

Активности превенције насиља, злостављања, злоупотребе и занемаривања деце ће се одвијати континуирано током читаве школске године.

Као насиље дефинише се сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које за последицу има стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства ученика.

 

ОПШТИ ЦИЉ

 

- Мере превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика

- Мере интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика

 

ЗАДАЦИ ПРЕВЕНЦИЈЕ

 

- Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања

- Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих актера школског живота за препознавање насиља и занемаривање деце

- Информисање шире јавности о реализованим активностима

 

ЗАДАЦИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

 

- Спровођење поступака и процедура у ситуацијама насиља

- Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља

- Ублажавање и уклањање последица насиља и реинтеграције ученика у заједницу вршњака

- Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље и који су посматрачи насиља

РАД ТИМА

 

Током школске године тим ће активно сарађивати у оквиру свог тела, као и са колегама, родитељима, ученицима и институцијама ван школе. Такође ће садржајно пратити реализацију свих активности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien