↑ Povratak na ПРОЈЕКТИ

САРАДЊОМ ДО ЗНАЊА

 

Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања

s

Зашто нам је потребна сарадничка настава у школама? Шта је то сарадничка настава? Идеја која стоји иза пројекта „Сарадњом до знања” веома је једноставна: повећати ефективност наставног процеса у условима какви јесу у нашем образовању (фиксирани наставни планови, фиксиран фонд часова, постојећи уџбеници и наставни материјали, услови у којима школе раде, постојећи ниво мотивације наставника, ученикa и школе у целини) и са постојећим ресурсима. Ефективност може да се повећа на више начина, а одлучили смо се за два основна. Први је повећање ефективности кроз промену фокуса наставе, тако да развој кључних и трансверзалних компетенција буде централна тачка ослонца у планирању сваког појединачногчаса, као и у праћењу квалитета реализације наставе. Други начин је рационализација времена – интердисциплинарном обрадом тема штеди се време које ученици проводе у учионици, а истовремено омогућава интеграција садржаја.
Зашто нам је потребно да унесемо (овакве) промене у наставу? Пре свега, већ дуго смо свесни, захваљујући националним и међународним проверама постигнућа ученика (завршни испит, OECD/PISA, TIMSS) да наш образовни систем не постиже резултате које бисмо очекивали и који су ученицима потребни за наставак школовања и професионални развој. Истовремено, као и у другим сегментима јавног живота, и у образовању је евидентан низак ниво мотивације, и то са обе стране катедре: ученици тешко проналазе смисао у школовању каквом су изложени, наставници тешко проналазе мотив у условима у којима раде. И једнима и другима потребно је да рутину, која не даје очекиване резултате, замене нечим што ће их смислено ангажовати.
Истовремено, постоји и свест да живимо у времену брзих промена које се рефлектују на пољу образовања. Образовање је најбољи одговор на те промене, али то значи и прихватање става да је процес учења континуирани процес који се доживотно одвија.
Одговорност наставника постаје све сложенија. Они морају да одговоре на питање како што боље спремити маладе људе за ефикасније уклапање узаједницу и свет рада. Традиционални приступи у настави више не обезбеђујууслове за ефикасно остваривање циљева учења, као ни за оптималани развој ученичких компетенција. Наставни процес мора бити конципиран тако да омогући да се учење догоди у учионици! У центру тог процеса је ученик који би после завршене основне школе требало да буде оспособљен за даље учење.Како то постићи?
Једноставан и суштински одговор на то питање је да учење не сме бити досадно. Да би учење било ефикасно, мора да буде функционално, мора да анагажује ученика, а мора да буде и пријатно искуство.
Ова размишљања су у основи идеје Пројекта „Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“ који је покренулоМинистарствопросвете, науке и технолошког развоја, а намењен је основним и средњим школама у Републици Србији.
Пројекат је заснован на кооперативном и тематском приступу што омогућава примену принципа мултидисциплинарне наставе. Реализација овог пројекта ослоњена је на такав модел организације наставе који подразумева повезивање садржаја различитих предмета преко кључних компетенција, а кроз кооперативни рад наставника различитих предмета.
Реализација пројектних активности, подразумева промене у организацији рада, периодичну измену распореда часова, тимско планирање и извођење наставних садржаја и целина. Оваквом организацијом рада се смањује оптерећење ученика на годишњем нивоу, омогућава активније учешће ученика у наставном процесу као и вршњачко учење, стицање функционалних знања и развој кључних компетенција ученика. Кроз овакав начин рада наставници имају могућност да ефикасније управљају одељењем, лакше индивидуализују наставу, ускладе критеријуме оцењивања, као и да се хоризонтално стручно усавршавају.
У оквиру овог пројекта, потребно је испланирати да у Годишњем плану рада школе и плановима рада наставника до 10% укупног броја часова на годишњем нивоу буде реализовано тимски, кроз пројектну активност. То подразумева реализацију комплементарних наставних јединица/тема или целина у истом одељењу коју изводе истовремено два или три наставника. Оваква сарадничка настава се реализује у трајању од три недеље у току школске године.
Након спроведених пројектних активности и анализе ефеката добијених из овог пројекта, искуства школа послужиће као модел примене добре праксе другим школама у Републици Србији.

 

Сараднички часови:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припреме за сарадничке часове

                                      Повезани ТекстовиПозивница за будуће првакеРезултати окружног такмичења из…Позивница за будуће првакеЗнањем против насиљаРезултати општинског такмичења…

Pogledati stranu »

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien