↑ Povratak na ПРОЈЕКТИ

„ЗДРАВО РАСТИМО“

 downloadlogo_medium2

1. О ПРОЈЕКТУ…

“ЗдравоРастимо” је део глобалне Нестлé иницијативе под називом Nestlé Healthy Kids Global Programme, који има за циљ едуковати уĉенике седмих разреда о важности правилне исхране и бављења физиĉком активношћу. На тај наĉин, наше поруке допиру до уĉеника у фази у којој формирају своје ставове и понашања и на тај наĉин им помажемо да усвоје здраве навике које ће бити од знаĉаја за њихов живот и у каснијем периоду. Nestlé „ЗдравоРастимо“ пројекат је први пут покренут у Србији 2011. године,
Прва сезона (шк. год. 2011/2012.) пројекта обухватила је 9 школа и 915 деце, а знање о правилној исхрани уĉеника седмих разреда је порасло за 20%.
Друга сезона (шк. год. 2012/2013.) пројекта обухватила је више од 2000 уĉеника из 18 школа, пројекат
имао националну покривеност, а знање уĉеника је побољшано за више од 11%.
У трећој сезони (шк. год. 2013/2014.) пројекат се реализовао национално, у 27 школа и обухватио 2800 деце широм Србије. Знање о правилној исхрани је порасло за више од 14% меĊу уĉеницима седмих разреда основних школа.
У ĉетвртој сезони (шк. год. 2014/2015.) у Пројекат је било укљуĉено 42 основне школе одн. 3.850 деце а њихово знање унапреĊено је за 13%.
У школској 2015/2016. години у Пројекат је било укљуĉено 54 основне школе одн. око 4.940 деце из 15 градова (Зрењанин, Кикинда, Сомбор, Сремска Митровица, Лозница, Ваљево, Смедерево, Крагујевац, Бор, Зајеĉар, Пријепоље, Нови Пазар, Ниш, Крушевац и Лесковац).
У наредној школској години пројектом ће бити обухваћене 65 основне школе односно 5.350. уĉеника 7. разреда из 18 градова Србије (Нови Сад, Београд, Краљево, Суботица, Ĉаĉак, Вршац, Куршумлија, Прокупље, Бајина Башта, Сјеница, Темерин, Бујановац, Босилеград, Ћуприја, Алексинац, Трстеник, Нова Варош и Ваљево).

Пројекат је одобрен и има позитивно мишљење за реализацију од стране:
1. Министартсва омладине и спорта Републијке Србије,
2. Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Едукативни материјали креирани су од стране струĉњака нутриционизма и усклаĊени су са препорукама
Инстутута за јавно здравље Србије „‟Др Милан Јовановић Батут‟‟.

Пројекат реализује Савез за школски спорт Србије.

Промоција Nestlé производа у склопу пројекта, строго је забрањена.

2. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА СУ:
Едукација уĉеника о здравим навикама у исхрани
Подстицање уĉеника на повећавање физиĉке активности.

СЕКУНДАРНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА СУ:
УнапреĊивање знања уĉеника о побољшању квалитета живота путем исхране и физиĉке активности, сензибилизацијом кроз спортске вредности,
Подстицање околине (родитеља, уĉеника и наставника) да буде спремна на прихватање и подржавање
промена у навикама у исхра

3. ЦИЉНА ГРУПА

Уĉеници од 13 до 14 година (7. разред) – ученици ће бити обучени о здравим навикама у исхрани и подстакнути на бављење физичким активностима.
Родитељи и околина – родитељи су ти који доносе одлуке о куповини, брину о исхрани ученика, као и о доручку ученика, породично окружење највише утиче на навике и понашање ученика.
Школе – околина – школе учествују у пројету на начин да пружају логистичку подршку у реализацији пројекта.

4. СТУКТУРА ПРОЈЕКТА
Пројекат „ЗдравоРастимо“ састоји се од едукације, активације и евалуације.

ЕДУКАТИВНИ ДЕО се темељи на посебно креираној брошури обликованој у ĉетири модула:
1. Основне поставке правилне исхране;
2. Планирање исхране;
3. Како побољшати навике у исхрани;
4. Моје тело и храна.

1) ЕДУКАЦИЈА НАСТАВНИКА
Пре него што запоĉну едукацију уĉеника, наставници пролазе кроз едукативну радионицу коју ће водити струĉњак нутрициониста. Едукација наставника одржаће се у октобру месецу 2015. године у сарадњи са Савезом за школски спорт Србије.

2) ЕДУКАЦИЈА УĈЕНИКА
Након едукације, наставници ће запоĉети са реализацијом Пројекта у својим школама. Наставник који реализује Пројекат треба одржати сва ĉетири предавања у свим одељењима седмих разреда (предавања ће се одржати у сваком разреду посебно или свим одељењима заједно). Предавања треба да трају један школски ĉас. Предавања треба да се одрже на ĉасу физиĉког васпитања, на ĉасу разредног старешине или у терминима изван редовне наставе, које ће одредити директор школе.
Организатори ће током јануара одредити да ли ће се одржавати завршне свеĉаности у одабраним школама (накнадно ће се одредити градови) на којој ће уĉествовати сви уĉесници Пројекта (уĉеници, наставници, родитељи), остали уĉеници и наставници школе, спортисти и представници локалних медија.
Сви материјали потребни за реализацију Пројекта (презентације, брошуре, едукативна игра, анкетни упитници, мајице) осигурани су за све уĉеснике Пројекта.

АКТИВАЦИЈА УЧЕНИКА
Активација уĉеника постиже се на неколико наĉина. Један од наĉина је активно уĉествовање у едукативној
игри, док је друга могућност такмиĉење у једној од категорија:
Најбоља школа у изради видео филмова или креативни рад (слика, презентација),
Најбоља школа у знању,
Најбоља школа у спорту.
Садржај креиран за потребе пројекта Организатори могу објављивати у медијима (новине, ТВ, Фацебоок, Yоутубе, wеб странице).
ТакоĊе, уĉеници ће се подстицати да уĉествују на школском атлетском такмиĉењу основних школа које је у систему Савеза за школски спорт Србије. Савез за школски спорт Србије у сарадњи са локалним Савезима за школски спорт организује Nestlé ,,ЗдравоРастимо‟‟ атлетски куп у оквиру окружног, меĊуокружног и републиĉког школског такмиĉења у атлетици.

ЕВАЛУАЦИА
Евалуација се спроводи пре и после едукације уĉеника. На првом ĉасу, пре поĉетка првог предавања,
уĉеници попуњавају Анкетни упитник 1. На последњем едукативном предавању, по завршетку предавања, уĉеници
одговарају на питања из Анкетног упитника 2. Резултати анкета биће јавно објављени.
Резултати ,,ЗдравоРастимо‟‟ пројекта бити ће медијски представљени.

5. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
а) Такмиĉења школа (знање, спорт, видео филм/креативни рад).
У склопу Пројекта спроводиће се такмиĉење школа у категоријама – знање, спорт и видео филм. Школе које буду најбоље у наведеним категоријама освајају вредне материјалне награде (зависно од категорије: лап-топ, спортску опрему и видео опрему).
б) Накнаде за превоз наставницима који долазе на едукацију подмириће Савез за школски спорт Србије.
ц) Наставници који ће реализовати едукацију биће награĊени вауĉером за куповину спортске опреме
(детаљи накнадно).

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien